Que é a ECOescola?

A ECOescola As Campeiras é un centro de educación ambiental en prol da cultura da reciclaxe
e da concienciación cidadá sobre a xestión dos refugallos domésticos e urbanos

Que podes atopar na ECOescola?

Mobiliario

Os mobles da Aula da Reciclaxe “ECOescola As Campeiras” están feitos con materiais reciclados e reciclables. As cadeiras, mesas, estanterías e mostradores son de cartón, os coxíns e cadeiras tipo “puff” así como as cortinas están feitas artesanalmente con tela de saco, etc. Este plantexamento vai na liña de considerar os refugallos como un recurso.

A Aula da Reciclaxe “ECOescola As Campeiras”
está dividida en dúas plantas.

Aula Dabaixo

Esta exposición afonda no concepto dos “3Rs”, que pretende mudar os nosos hábitos de consumo, facéndonos responsables e sostibles, dando prioridade á redución do volume de refugallos xerados.
O lixo é tan antigo como a Historia da Humanidade, polo que aquí se realiza un percorrido pola historia da reciclaxe e a reutilización dos refugallos.
Resulta moi interesante entender como se xestionan os refugallos, o camiño que percorren, modelos alternativos implantados noutros territorios e como percibir o lixo como un recurso.

Patio exterior

Aula Darriba

Recicla na Rúa

Sabemos que refugallos van en cada colector? No patio exterior do edificio atópanse distintos colectores de lixo e unha área de compostaxe.
Neste espazo atoparás unha aula habilitada para visionar audiovisuais, un punto de acceso e internet, unha sala de xogos, unha pequena cociña e a exposición Os Nosos Refugallos. Nesta exposición amósanse os distintos refugallos que xeramos día a día e como debemos separalos correctamente nas nosas vivendas.

PRIMEIRO ANDAR

5 • Os refugallos no teu concello / EXPOSICIÓN
6 • Os datos do lixo nas Pontes
7 • Aula Darriba
Os nosos refugallos / EXPOSICIÓN
• Área de xogos e xoguetes
• Punto Tecnolóxico (TIC)
• Área Multiusos
8 • Aseo
9 • Cociña / Recicla na casa.

PLANTA BAIXA

1 • Entrada / Historia da Escola das Campeiras
2 • Aula Dabaixo
• Recepción de grupos
Os 3Rs / EXPOSICIÓN
Ciclo do lixo / EXPOSICIÓN
Historia da reciclaxe / EXPOSICIÓN
3 • Aseo adaptado
4 • Patio Exterior / Recicla na rúa