TITULARIDADE DO SITIO WEB

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), Lei 34/2002 do 12 de Outubro, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:

Dominio: www.auladareciclaxe.es
Titular: Excmo. Concello das Pontes de García Rodríguez
Domicilio: Parque Municipal, s/n. – 15320 As Pontes (A Coruña).
Teléfono: 981453116
REL 01150709 · CIF P-1507100D

CONDICIONES XERAIS DE UTILIZACIÓN

1. CONDICIÓNS E LIMITACIÓNS DE USO
O CONCELLO DAS PONTES resérvase o dereito de actualizar os contidos da páxina web e eliminalos, así como de limitar e impedir o acceso aos mesmos, xa sexa temporal ou definitivamente, sen previa notificación. A utilización da presente páxina web atribúe a condición de usuario da páxina web (en diante o Usuario) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal no momento mesmo en que o Usuario acceda á páxina web. O Usuario comprométese a utilizar a páxina web, os seus contidos e servizos de conformidade coa lei, co presente Aviso Legal, coas condicións particulares de certos servizos e cos demais avisos, regulamentos de uso e instrucións postos no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos e lesivos dos dereitos e intereses de terceiros.

2. LIMITACIÓNS DE RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da utilización da información contida na páxina web é do Usuario.
Dispoñibilidade dos Servizos
O CONCELLO DAS PONTES non garante que as súas páxinas atópense operativas, nin que os seus contidos sexan completos, exactos ou fiables en todo momento. O CONCELLO DAS PONTES resérvase o dereito para modificar en calquera momento, sen previo aviso, os contidos deste sitio web e as Condicións Xerais de Acceso. En caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, O CONCELLO DAS PONTES ten o dereito para suspender temporalmente e sen necesidade de preaviso o acceso ao presente sitio web, así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos, sen prexuízo do cal procurará poñelo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan. Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios puidesen atribuír ao presente sitio web.
Contidos non xestionados directamente por este sitio web
O CONCELLO DAS PONTES rexeita toda responsabilidade sobre a información contida en páxinas web non elaboradas por aquel e, especialmente, sobre os contidos das ligazóns publicadas na súa páxina web. A páxina corporativa ofrece ligazóns a outros Web sites que poden resultar do seu interese. Aínda que O CONCELLO DAS PONTES trata de asegurar que os web sites de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade e protección de datos, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente nos mesmos. O CONCELLO DAS PONTES non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta administración e que resulten accesibles a través desta páxina web. Con todo, esta administración encádrase dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que esta administración respecto de ligazóns facilitadas no Web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización. O CONCELLO DAS PONTES queda eximido de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da captación e uso por parte de terceiros das informacións e opinións facilitadas polos usuarios á páxina web. O CONCELLO DAS PONTES non se fai responsable en ningún caso dos contidos, informacións ou imaxes que non dependan da páxina web, nin estean xestionados polo CONCELLO DAS PONTES.