CONSUMO DE AUGA, PAPEL E XABÓN NO BAÑO

CONSUMO
DE AUGA
POR PERSOA

LAVAR AS MANS

3 litros cada vez

TIRAR DA CADEA

15 litros cada vez

UN GRIFO MAL
PECHADO

30 litros diarios

XABÓN

O uso excesivo
de xabóns e
deterxentes alteran
a vida acuática dos
nosos ríos. Procura
evitar os xabóns
líquidos.

PAPEL
HIXIÉNICO

Unha persoa gasta
30 rollos de papel
hixiénico por ano

2,1 km de papel de
doble capa

SABÍAS QUE?

estrela Case a metade da
poboación do planeta non
ten auga potable.
estrela 25 millóns de persoas
morren ao ano no mundo
por beber auga en mal
estado.
estrela Namentras nos países
ricos unha persoa
consume 300 litros de auga
diarios, noutros países a
disponibilidade por persoa
é de apenas 5 litros de
auga diarios.
estrela Entre 1974 e 1984 a sequía
causou 500.000 mortes en
África.
estrela De ti depende o benestar
de todos nos.